Bawaria

W Bawarii ponoć sztrom cie niy kopnie
Sniyg som sie straci nim zdonży ślecieć
Parkujesz równo przodym przi łoknie
To jes twoj parkplatz tam stoi mercedes
Na psa i bajtle potrzebno zgoda
Hausmajstra, burgmajstra a czasym policji
Na laubach ino pelargonia czerwono
Ordnung muß sein wiedzom to wszyscy

Proszek Vizir niy to co u nos
Miesiąc wonieje jak wieszosz pranie
Ludzie szanujom siebie i lubiom
A faroż ofiary w niydziela rozdaje
Bez tydzień harujom łonacom w sobota
Woda sie cyniom, durś światło niy świyci
Starziki w blank biołych zdrowotnych szołach
I wszystkie majom równe gibisy

Bawaria, Bawaria, Bawaria, Bawaria

Kożdy zabytek mo na dachu szpile
Ichnie gołymbie wiedzom kaj sitznońć
Auta majom fest mocne heble
Ludzie nie ginom na autobanach
Chachary w Bawarii nigdy niy krodli
Wiynziynia puste nie mo kto siedzieć
A w telewizji jes taki dubbing
Niy ma lepszego na cołym świecie

Bawaria, Bawaria, Bawaria, Bawaria

Bab zaś wymiary niy to co u nos
Czwórka w Bawarii to plaskato deska
Szykowne dziołchy na chopów harują
Wosy blondondul i modre ślypia
Kupisz we Lidlu wszystko bez marży
Na spłata raty termin niy mijo
Niy do się synek żyć w tyj Bawarii
Skiż tego ci jom z gowy wybijom

Bawaria, Bawaria, Bawaria, Bawaria